Шинэ Сэргэлтийн Бодлого: Аж үйлдвэржилтийн сэргэлт Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих, техникийн шинэчлэл хийх төсөл
Шинэ Сэргэлтийн Бодлого: Аж үйлдвэржилтийн сэргэлт Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих, техникийн шинэчлэл хийх төсөл

Сонирхол илэрхийлэх хүсэлтээ ирүүлэхийг урьж байна.

Жаргалант Мах Импекс ХХК нь дор дурдсан ажлын зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх сонирхолтой зөвлөх үйлчилгээний компани, байгууллагуудыг сонирхолоо илэрхийлэх хүсэлтээ ирүүлнэ үү гэж урьж байна.

Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих, техникийн шинэчлэл хийх төслийн Техник Эдийн Засгийн Үндэслэлийг боловсруулах

Төслийн зорилго, төслийн хүрээнд хийж гүйцэтгэх ажлын хамрах хүрээ, шаардлага, шалгуурыг хавсаргасан ТШБ (TOR) –ээс харна уу.

Зөвлөх үйлчилгээ гүйцэтгэх ажлын саналаа Жаргалант Мах Импекс ХХК-ийн үйлдвэр дээр 2022 оны 12-р сарын 26-ны өдрийн 17.00 цагаас өмнө авчирч өгнө үү. Хугацаа хоцроосон саналыг хүлээж авахгүй болно. Үйлдвэрийн хаяг:

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг, үйлдвэрийн байр

Ерөнхий захирал

Ж.Анхбаяр