#Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны стандарт ISO 22000 нэвтрүүлэх
#Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны стандарт ISO 22000 нэвтрүүлэх

 

#Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр “Аж ахуйн нэгжид хүнсний аюулгүй байдлын стандарт”-ыг нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэхээр хамтран ажиллахаар “Гарааны праймер” ХХК, “Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк” хамтрах гэрээг амжилттай байгууллаа.
#Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлэхийн ач холбогдол нь аюулгүй, найдвартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх, өөрийн бүтээгдэхүүнийг томоохон зах зээлд гаргаж, үндэсний ба олон улсын хэмжээнд танигдсан хүнс үйлдвэрлэгч болоход чиглэгдэнэ.
Зөвлөх тал: Гарааны Праймер ХХК зөвлөх үйлчилгээний баг
Санхүүжүүлэгч тал: Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк
Хүнсний аюулгүй байдлын стандартууд хэрэгжүүлэгч тал:
“Жаргалант мах импекс ХХК – MNS ISO 22000 : 2019”