#НАССР, #ISO9001:2015 стандартуудын баталгаажуулалт
#НАССР, #ISO9001:2015 стандартуудын баталгаажуулалт
#Иргэн бүрт – Эрүүл хүнс” уриатай #Жаргалант мах импекс ХХК”-ийн Мах боловсруулах үйлдвэр нь үйл ажиллагаандаа анх 2018-2020 онуудад #НАССР -Эгзэгтэй цэгийн аюулгүй байдлыг шинжилж хянах”, “Чанарын менежментийн тогтолтоо #ISO9001:2015 олон улсын стандартын цогц систем бүхий чанарын тогтолцоог нэвтрүүлж, хэрэгжүүлж магадлан аудит хийлгэж тэнцсээр ирсэн билээ.
#Манай компани үйл ажиллагаа улам сайжруулж, хамрах хүрээгээ нэмэгдүүлж “ Мах төхөөрөх, мах хэсэглэх, ангилах, сэврээх, хөлдөөх, савлах, хадгалах, тээвэрлэх, экпортлосоор ирсэн билээ. Бид дулааны аргаар хагас боловсруулах”-чиглэлээр #НАССР, #ISO9001:2015 стандартыг давтан батлах аудитын шалгалт анд 2022 оны 10 сарын 28-30 өдрүүд дахин магадлан аудит хийлгэж “Монсертф ХХК”-ны амжилттай хамгаалан 2022 оны 11 сарын 09 ны өдөр 3 жилээр баталгаажлаа…