#НогоонИрээдүй #Жаргалант Мах Импекс ХХК
#НогоонИрээдүй #Жаргалант Мах Импекс ХХК
Монгол Улсын Eрөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн, 2030 он хүртэл Орхон аймаг 200 сая ширхэг мод тарих “НОГООН ЭРДЭНЭТ” хөдөлгөөнд нэгдэж манай байгууллага 2021 -онд 500 ширхэг мод тарьж, арчилж ургуулж байна. 2022 онд бид мөн 500 ширхэг мод тарилаа.
#ногоон_эрдэнэт Орхон аймгийн хэмжээнд тус шалгаруулалтад ТЭРГҮҮН байранд шалгарч батламж, мөнгөн шагнал авлаа.